Ông Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước

TPO - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình giới thiệu và đề nghị Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Ảnh Như Ý
Ông Trần Đại Quang tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Ảnh Như Ý

Ngay sau đó, các đại biểu đã về Đoàn để thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tuyên thệ ngay sau đó.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo Kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện từng nhân sự cụ thể. Trước mắt phê chuẩn 34 Phó chủ tịch, Phó chủ nhiệm và 45 Ủy viên thường trực. Đối với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chưa đủ số Phó chủ tịch, Phó chủ nhiệm, Ủy viên thường trực so với số lượng đã được phê duyệt căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan. Trong quá trình hoạt động Ủy ban Thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục xem xét kiện toàn khi có cán bộ đủ tiêu chuẩn và điều kiện.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá