Ông Trần Huy Tuấn được giới thiệu ứng cử Chủ tịch tỉnh Yên Bái

TPO - Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy (phải) trao quyết định cho ông Trần Huy Tuấn. Ảnh: Báo Yên Bái
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy (phải) trao quyết định cho ông Trần Huy Tuấn. Ảnh: Báo Yên Bái

Sáng 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Quyết định số 16-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi tham gia Đảng đoàn, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cũng chỉ định ông Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Chu Đình Ngữ -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn Chấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm ông Lương Văn Thức- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bà Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, điều động đến nhận công tác tại Báo Yên Bái và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Yên Bái.

Ông Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Trấn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thuờng vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 01/10/2020.

Ông Đoàn Hữu Phung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều động ông Nguyễn Kiều Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nhận công tác tại cơ quan Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Điều động ông Nguyễn Văn Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trang Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính. Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Ông Đỗ Việt Bách - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Ông Lê Trí Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, điều động đến nhận công tác tại Thị ủy Nghĩa Lộ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/10/2020. Ông An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Yên Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/10/2020.

Ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bà Triệu Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và giới thiệu để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng