Phải bảo đảm chủ quyền quốc gia

TP - Với 423 đại biểu tán thành(85,63%), Quốc hội đã đồng ý rút nội dung biểu quyết thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt (gọi tắt luật Đặc khu) và nghị quyết thi hành luật này. Theo UB TVQH, dự án Luật sẽ được tiếp thu tối đa các ý kiến đảm bảo xây dựng thành công các đặc khu; đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia.

Đặc khu Vân Đồn - Quảng Ninh. Ảnh: Nhật Minh.
Đặc khu Vân Đồn - Quảng Ninh. Ảnh: Nhật Minh.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, dự án Luật Đặc khu là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mới, phức tạp và còn nhiều ý kiến. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ lùi chương trình dự án luật để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho phép điều chỉnh chương trình phiên bế mạc kỳ họp sáng 15/6, rút nội dung biểu quyết thông qua luật và nghị quyết về thi hành Luật Đặc khu. Kết quả biểu quyết, có 423 đại biểu Quốc hội tán thành, tương đương 85,63% đồng ý rút nội dung biểu quyết thông qua dự án luật và nghị quyết về thi hành luật.

Báo cáo Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, dự án luật này đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017), sau đó được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp 5.

Kết quả tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường (ngày 23/5) cũng như góp ý bằng văn bản, cho thấy đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh và cho rằng dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận các ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật. Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Bên cạnh đó, nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế cũng như khu vực có nhiều diễn biến phức tạp…

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với Chính phủ, trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng