Phải chịu kỷ luật, bồi thường nếu chi sai định mức

Theo thông tư mới được Bộ Tài chính ban hành, tất cả các cán bộ, công nhân viên chức sử dụng sai ngân sách, chi vượt định mức, sẽ phải bồi thường và chịu các hình thức kỷ luật.

Theo đó, số tiền bồi thường được xác định dựa trên chi phí khắc phục hậu quả bao gồm các khoản thuê chuyên gia tư vấn về kinh tế, kỹ thuật và chi khác. Số tiền chi vượt hoặc sai định mức tính bằng chênh lệch giữa số tiền thực chi và số tiền chi theo định mức, được duyệt tại thời điểm xảy ra vi phạm.

Trong trường hợp phát sinh giao dịch có sử dụng ngoại tệ thì phải quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xác định số tiền bồi thường.

Đối với trường hợp hành vi do từ 2 người trở lên thực hiện thì những người này phải chịu trách nhiệm bồi thường. Trách nhiệm bồi thường được xác định tương ứng với mức độ vi phạm của từng người. Trong đó, người gây thiệt hại được giảm trách nhiệm bồi thường khi có đủ hai điều kiện: do vô ý hoặc thiệt hại xảy ra quá lớn mà khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài không có khả năng bồi thường được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó.

Tuy nhiên, người gây thiệt hại chỉ được phép yêu cầu giảm mức bồi thường nếu có đủ tài liệu, chứng cứ về khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình không đủ để bồi thường toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại xảy ra.

Theo M.K
Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá