Phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân

TP - Ngày 8-8, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ nhất tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Phiên họp nhằm thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động của Ủy ban, dự thảo Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6-8.

> Sửa Hiến pháp: Cần phân định rõ quyền của dân

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề thuộc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; tập hợp ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp...Ủy ban này cũng có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung sửa đổi Hiến pháp và biên soạn, chỉnh lý các văn bản này.

Tại phiên họp thứ nhất, các ý kiến tập trung thảo luận về thành phần dự kiến của Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đơn vị giúp việc cho Ủy ban.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, quá trình hoạt động của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp phải đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đồng thời giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; đáp ứng các yêu cầu về khoa học pháp lý, bám sát Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng kết hợp với tình hình thực tiễn, xu thế thời đại để có dự thảo sửa đổi có chất lượng cao.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được phân công làm Trưởng Ban Biên tập kiêm Người phát ngôn của Ủy ban.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá