Phải tạo được bước ngoặt trong việc chấn chỉnh bộ máy hành chính

Hôm qua, 28/12, tại TPHCM, Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 đã làm việc ngày thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Tham dự Hội nghị này là các thành viên Chính phủ và lãnh đạo (chủ tịch UBND, HĐND) của 64 tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi nghe một số thành viên Chính phủ trình bày từng báo cáo chuyên đề (xem box kèm bài), Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu gợi ý thảo luận. Nhiệm vụ được Thủ tướng lưu ý đầu tiên là cần huy động mạnh mẽ hơn các nguồn lực để nâng tổng mức đầu tư toàn xã hội trong năm 2006 cao hơn năm 2005 (năm 2005 này tổng đầu tư xã hội đạt khoảng 39% GDP).

Thủ tướng khẳng định bên cạnh việc phấn đấu đạt mức tổng đầu tư cao cần đặc biệt chú ý đến hai nhiệm vụ là nâng cao hiệu quả đầu tư và chống bằng được hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu khắc phục tình trạng còn những thủ tục phiền hà, hiện tượng nhũng nhiễu của một số cán bộ trong bộ máy Nhà nước để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi hơn nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh dòng vốn này đang hướng vào Việt Nam và nguồn vốn đầu tư trong nước.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu đề xuất xem cần có những cơ chế, chính sách nào tạo cơ sở để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và hướng vào chất lượng hơn trong 5 năm tới. “Năm 2006 cần tạo ra bước ngoặt trong việc chấn chỉnh bộ máy”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Để làm được việc này, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi làm được việc này không những bớt đi các thủ tục phiền hà mà còn góp phần ngăn ngừa hiệu quả tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu việc xây dựng Nghị quyết 01 của Chính phủ (trong năm 2006) về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2006 phải thật cụ thể, với từng đầu việc được giao nhiệm vụ một cách rõ ràng, như thế khi kiểm điểm lại mới xác định được trách nhiệm của từng thành viên Chính phủ.

Hôm nay, Hội nghị tiếp tục làm việc với phần thảo luận của các đại biểu. 

Các báo cáo chuyên đề tại Hội nghị Chính phủ mở rộng

+ Bộ trưởng Bộ KH-ĐT  trình bày báo cáo tóm tắt  việc thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2005 và dự thảo nghị quyết này của năm 2006.

+ Các Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, Bộ Xây dựng, Bộ GT-VT, Bộ NN&PTNT trình bày các báo cáo chuyên đề về nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, nợ đọng vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản.

+ Bộ trưởng Bộ KH-ĐT và Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo chuyên đề về đổi mới cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính để đẩy nhanh việc thực hiện xã hội hóa 4 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao theo nghị quyết của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính còn trình bày chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí.

+ Bộ trưởng Bộ Thương mại trình bày về tình hình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam và định hướng chương trình hành động để thực hiện các cam kết hội nhập.

+ Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng.      

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng