Phải thật sự tin dân

TP - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 _ 3-2-2010), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, công chức phải thật sự vì dân, tin dân, hiểu dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại  Lễ kỷ niệm - Ảnh: Hồng Vĩnh

Theo Tổng Bí thư, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, trước những công việc khó khăn, phức tạp và mới mẻ, không tránh khỏi có lúc, có việc Đảng mắc sai lầm, khuyết điểm.

Phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản, Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Mỗi lần như vậy, Đảng đều nghiêm khắc tự phê bình, tìm ra nguyên nhân của những sai lầm và quyết tâm sửa chữa. Đó là biểu hiện của một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho rằng: “Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không tách rời đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Mỗi tổ chức, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải thật sự vì dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố quan hệ máu thịt với nhân dân.

Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quản lý; thực hiện tốt hơn dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở”.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo cao cấp và nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện nhân dân Thủ đô.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2010 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội XI của Đảng sẽ bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, quyết định Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 2011- 2020 và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Vì vậy, cần phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ xây dựng và hoàn thiện các văn kiện quan trọng, tăng cường tổ chức kỷ luật và lựa chọn được các đồng chí đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: "Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo.

Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước"

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá