Phải thay đổi nội dung lãnh đạo

Đó là đề nghị của ông Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Thương mại, người đầu tiên phát biểu “không văn bản” khi đăng đàn trước 1.176 đại biểu tham dự Đại hội đảng X sáng nay, 20/4.

Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển
Ông thẳng thắn bộc lộ sự không tán thành với cách đặt vấn đề trong báo cáo chính trị. Ông cho rằng, Đảng cần phải đổi mới trong nội dung lãnh đạo chứ không chỉ là phương thức lãnh đạo.

Theo ông, phương thức mới chỉ là cách lãnh đạo chứ chưa phải là nội dung lãnh đạo. “Thực tế cuộc sống với những khiếm khuyết trong hệ thống chính trị đang đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại đội ngũ lãnh đạo”, ông Tuyển nhấn mạnh.

Ông cho rằng, chúng ta đang rơi vào tình trạng nhiều việc cấp ủy Đảng can thiệp quá sâu và hoạt động của chính quyền, và các tổ chức trong hệ thống Đảng. Điều đó làm mất vai trò, chủ động sáng tạo, tinh thần tự chịu trách nhiệm của bản thân các tổ chức, làm cho các cấp ủy Đảng không có đủ thời gian để suy nghĩ, lãnh đạo những vấn đề cốt tử của đất nước.

Và điều ấy, dẫn đến tình trạng “thành tích thuộc về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, còn khuyết điểm không ai nhận trách nhiệm”. Ông khẳng định, không phải Đại hội lần này mà từ nhiều Đại hội gần đây, Đảng đã đặt ra vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo nhưng kết quả thu được và sự tiến bộ là rất hạn chế.

Đề cập đến sự dân chủ, ông Tuyển cho rằng, dân chủ không chỉ là động lực, mà còn là mục tiêu. Nếu phát huy dân chủ sẽ phát huy được sáng kiến của mọi cá nhân, xã hội sẽ trở nên năng động hơn.

“Chúng ta đều biết sáng kiến trước ngày đổi mới đều xuất phát từ từng cán bộ. Cá nhân ấy có thể là ông nông dân, lãnh đạo địa phương, Đảng chúng ta nắm lấy bản chất và hoàn thiện nó để hình thành đường lối”, ông dẫn dắt.

Theo ông, không nên quan niệm rằng nhân dân làm theo sự lãnh đạo của Đảng mà phải đặt nhân dân vào vị trí chủ thể, phải là những người đưa ra sáng kiến cho Đảng.

Dẫn lời Hồ Chủ Tịch cho rằng, dân chủ tập trung không phải tập trung dân chủ, ông Tuyển nêu quan điểm, cần làm rõ mối quan hệ giữa dân chủ và tập trung.

“Đối với tôi dân chủ vừa là xuất phát, là đích đến. Còn tập trung không có vị thế bằng dân chủ, mà nó chỉ là nguyên tắc giải quyết những ý kiến khác nhau trong một xã hội dân chủ để bảo đảm dân chủ cho đa số. Dân chủ sẽ khiến Đảng bớt quan liêu, gần dân hơn. Cùng với phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, Đảng sẽ được nhân dân tin yêu, suy tôn Đảng mãi mãi là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo sự phát triển”, người đứng đầu Bộ Thương mại khẳng định.

Theo Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá