Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Phải tôn trọng sự độc lập của tòa án

TP - Dự Hội nghị tổng kết năm 2009, bàn phương hướng công tác ngành Toà án năm 2010 được tổ chức trong hai ngày 25, 26 - 1 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương) cho rằng, công tác xét xử, nhìn chung vẫn còn hạn chế.

Việc lạm dụng hình phạt án treo tràn lan chưa giảm. Tỷ lệ án bị hủy, bị sửa tuy có giảm, song chưa giảm mạnh, trong đó có một phần đáng kể do lỗi chủ quan.

Chủ tịch nước đặc biệt lo lắng về việc đội ngũ cán bộ Toà án đang thiếu nghiêm trọng, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, có nơi thiếu đến 1/3 biên chế. Trụ sở toà án, nhất là toà án cấp huyện, còn quá đơn sơ. Phương tiện làm việc của các cơ quan toà án còn thiếu thốn.

Theo Chủ tịch nước trong việc này, có lỗi của Đảng và Nhà nước, chưa quan tâm đúng mức tới ngành Toà án.

Chủ tịch nước nêu ra một số nhiệm vụ cụ thể ngành toà án phải thực hiện trong năm 2010 này.

Nhiệm vụ quan trọng nhất là giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không để lọt tội phạm. Muốn vậy, Chủ tịch nước nhấn mạnh: phải xây dựng các đảng bộ Toà án trong sạch, vững mạnh; phải làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; phải cải thiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ tư pháp, trong đó có việc cải cách chế độ tiền lương...

Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành Toà án phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đẩy mạnh tranh tụng tại toà, đặc biệt là phải tôn trọng sự độc lập của toà án các cấp.

Chủ tịch nước phân tích, điều này không mâu thuẫn với nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Toà án phải thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, và tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương.

Riêng trong công tác xét xử, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các thẩm phán phải độc lập và chỉ tuân thủ pháp luật.                                                      

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá