Phát hiện nhiều sai phạm trong công tác cán bộ ở TP Cần Thơ

TPO - Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại.

Thanh tra Bộ Nội vụ có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ; bổ nhiệm; số lượng cấp phó… của UBND TP. Cần Thơ giai đoạn năm 2016-30/4/2018.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm kiểm tra còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng không đúng loại công việc theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (hiện đã điều động 4 viên chức về đơn vị sự nghiệp).

Đối với việc tuyển dụng công chức, có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; hai trường hợp không có bằng đại học mà chỉ có bằng trung cấp) và 2 trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng. Ngày 26/7/2018, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này (ngoài 1 trường hợp đã nghỉ việc).

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật cũng như quy định của UBND TP Cần Thơ về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; một số hồ sơ thiếu bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, kê khai lý lịch theo mẫu 2C tại thời điểm bổ nhiệm; 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra thành phố; 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Ngoài ra, trong giai đoạn thanh tra còn một số cơ quan, đơn vị có số lượng Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng phòng và tương đương vượt 1 người so với quy định. Hiện tại, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng số lượng cấp phó theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại.

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính; điều chuyển số viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

Bên cạnh đó, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lí từ tháng 6/2012 đến nay để thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định. Đồng thời có kết hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn và có thời hạn nhất định để yêu cầu hoàn thiện, quá thời hạn nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm. Không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng