Phạt hơn 5 tỷ đồng vi phạm về bảo hiểm

Theo BHXH Việt Nam, ước tính qua 5 tháng đầu năm, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra kiểm tra của toàn ngành là 6.427 đơn vị, trong đó số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 2.589 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 2.938 đơn vị.

Phạt hơn 5 tỷ đồng vi phạm về bảo hiểm

Về đối tượng đóng, số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 7.291 lao động; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 29.134 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 898 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 1.185 triệu đồng.

Về mức đóng, số lao động đóng không đúng mức quy định là 7.577 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 7.299 triệu đồng.

Về phương thức đóng, số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ là 934.117 triệu đồng, số tiền nợ đơn vị đã nộp là 583.212 triệu đồng.

Kết quả xử lý vi phạm hành chính đã áp dụng: Ban hành là 161 quyết định xử phạt; số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 5.738 triệu đồng (khoảng 5,7 tỷ đồng); số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 2.682 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng