Thanh Hóa:

Phê bình Giám đốc sở Tài chính 'xé rào' bổ nhiệm con gái

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở Tài chính vì 'xé rào' bổ nhiệm con gái ruột vào ghế Phó trưởng phòng của Sở này.

Trụ sở Sở Tài Chính Thanh Hóa.
Trụ sở Sở Tài Chính Thanh Hóa.
Ngày 2/3/2007, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 685 về việc quy định phân công, phân cấp quản lý bộ máy và cán bộ công chức. 

Theo đó, giám đốc các sở, trưởng các ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch các huyện thị xã, thành phố được quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức vào làm việc tại cơ quan và bổ nhiệm chức danh trưởng - phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Từ quyết định này, nhiều đơn vị đã  tuyển dụng cán bộ một cách…"cởi mở". Để chấn chỉnh tình trạng bổ nhiệm cán bộ một cách tràn lan, ngày 27/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã phải ban hành văn bản số 7369 nhằm "phanh" lại tình trạng bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ một cách tùy tiện. 

Sau đó ngày 18/1/2016, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn số 102, chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh "Thực hiện nghiêm túc việc dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó, trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở ban ngành.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra hàng loạt văn bản nhằm xiết lại kỷ cương trong việc tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm cán bộ. 

Nhưng với cương vị là Giám đốc Sở Tài Chính, ngày 2/2/2016, bà Đinh Cẩm Vân đã ký quyết định số 416, bổ nhiệm con gái ruột của mình là Lê Cẩm Nhung (Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính) vào ghế Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế của Sở Tài Chính Thanh Hóa. 

Việc làm này của bà Đinh Cẩm Vân được coi là đi ngược với chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa trước đó.

Tại Mục 3 của văn bản số 7369 (ngày 27/7/2015), UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã quy định rõ: "Trường hợp đặc biệt phải tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi quyết định". 

Sau khi sự việc trên xảy ra, được biết UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 1482 ngày 22/2/2016 "Phê bình nghiêm khắc đối với Giám đốc Sở Tài Chính" và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm trái quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan…

Theo VTC News

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá