Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn ĐBQH Thái Bình, bổ nhiệm lại Phó Tổng kiểm toán

TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và bổ nhiệm lại Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ về phê chuẩn kết quả bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nghị quyết được ban hành căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Kiểm toán Nhà nước và đề nghị của Ban Công tác đại biểu. Nghị quyết quyết nghị bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 1/4/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Ban Công tác đại biểu, các cơ quan liên quan và ông Vũ Văn Họa theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Cũng trong thời gian này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khoá XIV tỉnh Thái Bình. Nghị quyết quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Văn Tuân giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Bình.

Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách với ông Phạm Văn Tuân thời gian hưởng kể từ ngày 15/3/2020. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và ông Phạm Văn Tuân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng