Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ

TPO - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ bộ nhiệm vụ phó 26 tuổi đang nhận được sự quan tâm của dư luận
Vụ bộ nhiệm vụ phó 26 tuổi đang nhận được sự quan tâm của dư luận
Không để nhóm lợi ích chi phối
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng thể chế phải giám sát, kiểm tra, kiên quyết không để nhóm lợi ích chi phối; đồng thời, rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân...
Trong năm qua, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các nội dung cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, cải cách hành chính vẫn còn những hạn chế: Việc thực hiện thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn bất cập, phiền hà. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều Bộ, cơ quan, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm...
Để đáp ứng nhiệm vụ phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung cải cách hành chính theo các mục tiêu đã đặt ra, bảo đảm hiệu quả của cải cách hành chính song vẫn đạt được mục tiêu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Quá trình xây dựng thể chế phải được giám sát, kiểm tra, kiên quyết không để nhóm lợi ích chi phối và chống được lợi ích nhóm; tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn; kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công...
Tăng cường kiểm tra công tác bổ nhiệm
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo đảm bộ máy tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, giải quyết chồng chéo và thống nhất đầu mối quản lý nhà nước; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức để khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tinh giản biên chế.
Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở đó tổng hợp số liệu chính xác, thực chất về công tác đánh giá và phân loại; kiên quyết miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng