Phòng chống lũ lụt cho hạ du đập Sông Tranh 2

TP – Ngày 12 - 10, VP UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2012 do Cty Thủy điện Sông Tranh lập, sở NN&PTNT thẩm định, trình phê quyệt.

> Sẽ dừng hàng loạt dự án thủy điện vì lo ngại 'kịch bản Sông Tranh 2'

Theo đó, để đảm bảo tính mạng cho hàng ngàn hộ dân vùng hạ du đập Thủy điện Sông Tranh 2, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cty Thủy điện Sông Tranh 2, BCH PCLB tỉnh Quảng Nam và các sở ban ngành địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc phương án đã phê duyệt, tuân thủ các quy định về an toàn đập.

Sở NN&PTNT, Công Thương, BCH PCLB tỉnh đôn đốc, kiểm tra theo dõi thực hiện, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân hạ du...

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng