Phục chế trang phục biểu diễn Nhã nhạc Huế

TP- Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã phối hợp với nhà nghiên cứu Trịnh Bách tiến hành phục chế trang phục biểu diễn Nhã nhạc Huế (hay còn gọi là vũ phục cung đình Huế).

Việc phục dựng này nằm trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về bảo tồn Nhã nhạc Huế do UNESCO tài trợ thông qua Quỹ ủy thác Nhật Bản. Trong giai đoạn 1, dự kiến kết thúc vào quý 1/2008, nhà nghiên cứu Trịnh Bách sẽ phục chế trang phục múa Bát dật gồm 64 áo, mão Trấn thủ Bát dật võ; 64 áo, mão Giao lĩnh Bát dật văn. Giai đoạn 2, thực hiện trong quý 2 và quý 3/2008, ông Trịnh Bách sẽ phục chế 15 áo Đại nhạc, 15 áo Tiểu nhạc.

Các mẫu phục chế vừa được nhà nghiên cứu Trịnh Bách giới thiệu với Ban điều hành Dự án Nhã nhạc và Hội đồng khoa học nghệ thuật Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xem xét, thông qua và tiến hành phục chế theo số lượng đã hợp đồng với Trung tâm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng