Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Sáng 16-12, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

> Chủ động quy hoạch nguồn cán bộ nữ trong quân đội

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào những thành công chung của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân đội phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chấp hành nghiêm các nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất.

“Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cùng lực lượng công an và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”, Tổng Bí thư khẳng định.

Theo TTXVN

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá