Quân đội sẽ không còn doanh nghiệp hoạt động kinh tế đơn thuần

TPO - Sáng 8/6, với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quốc phòng sửa đổi. Theo đó, sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Trước khi thông qua luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua quy định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng và nhận được đa số phiếu tán thành.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật do Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày trước Quốc hội nhấn mạnh đến quy định về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, ít thể hiện việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, nên đề nghị bổ sung cho đầy đủ.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị quy định cụ thể  về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần. Tuy nhiên, theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Từ 88 xuống còn 17 doanh nghiệp.

Quân đội sẽ không còn doanh nghiệp hoạt động kinh tế đơn thuần - ảnh 1 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng sửa đổi..

“Sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác”, ông Võ Trọng Việt nhấn mạnh.

Cũng theo ông Việt, các đoàn kinh tế - quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người....

Các đơn vị trên cũng có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đồng thời là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá