Cần Thơ:

Quận Thốt Nốt bổ nhiệm một số cán bộ chưa đúng quy định

TPO - Việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,… UBND quận Thốt Nốt thực hiện đối với một số trường hợp chưa đúng quy định.

Thanh tra TP. CầnThơ xác định, việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,… UBND quận thực hiện đối với một số trường hợp chưa đúng quy định. Thời điểm bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ B, thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị. UBND quận cũng chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2016 đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án lập dự toán còn thiếu nguồn, sai mẫu biểu; chưa lập phương án tự chủ tài chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sơ sài, thiếu một số sổ sách kế toán, lưu giữ bảo quản chứng từ chưa chặt chẽ, nhiều chứng từ bị thất lạc. Nguồn thu từ bán hồ sơ thầu chưa đăng kí kê khai và nộp thuế, chưa hạch toán vào doanh thu, một số nội dung chi chưa đúng quy định, chưa xử lý số dư cuối kỳ nộp ngân sách. Qua đó, đoàn thanh tra yêu cầu Ban Quản lý dự án phải nộp lại tổng số tiền hơn 363 triệu (trong đó, số tiền chi sai từ 2016 - 2018 là hơn 362 triệu đồng).

Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch nộp lại số tiền hơn 348 triệu đồng do phát hiện đơn vị này chưa lập dự toán, báo cáo tài chính, quyết toán đối với nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chưa quản lý tốt việc mua sắm văn phòng phẩm, tiếp khách; chi và quyết toán vượt định mức chi phí quản lý hành chính năm 2018.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc đầu tư xây dựng các dự án công trình, nâng cấp sửa chữa, mua sắm tài sản công, kiểm tra ngẫu nhiên một số dự án cho thấy còn một số thiếu sót hạn chế trong công tác lập dự toán, quản lý, giám sát, tổ chức thi công dẫn đến việc đơn vị thi công thực hiện chưa đúng theo hồ sơ đã phê duyệt với tổng số tiền là hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó, Ban quản lí dự án quận Thốt Nốt sai phạm số tiền hơn 348 triệu đồng, Phòng Quản lý đô thị quận thực hiện một số nội dung thanh toán thiếu thủ tục, mẫu biểu; chưa quản lý tốt việc photo; thực hiện công tác lập dự toán thanh toán chưa đúng quy định với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị truy thu đối với các đơn vị có liên quan, số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá