Quảng Nam thu hồi 8.000 ha đất để thực hiện 4 dự án thủy điện

TPO - Để thực hiện 4 dự án thủy điện, tỉnh Quảng Nam thu hồi 8.062,7 ha, số hộ phải tái định cư theo quy hoạch là 1.749 hộ. Thông tin được đưa ra tại kỳ họp thứ 9 HĐND Quảng Nam ngày 6/12.

Quảng Nam nhường hơn 8000 ha đất cho thủy điện - ảnh 1

Kỳ họp thứ 9 HĐND Quảng Nam

Theo Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình hình đời sống người dân tại khu tái định cư của các dự án thủy điện trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam, hiện tỉnh Quảng Nam có 25/ 46 dự án thủy điện đã triển khai; trong đó 10 dự án thủy điện có di dân, tái định cư.

Trong số 10 dự án thủy điện này, có 4 dự án lập phương án quy hoạch di dân, tái định cư (thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, thủy điện Đăk mi 4 và 4C. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi 4 dự án thủy điện là 3.163 hộ; số hộ phải tái định cư theo quy hoạch là 1.749 hộ với 8.450 nhân khẩu.

Diện tích đất thu hồi để thực hiện 4 dự án thủy điện (cả nơi đi và nơi đến) là 8.062,7 ha; trong đó đất nông nghiệp 6.629 ha; đất phi nông nghiệp 1.250,5 ha; diện tích đã giao cho các hộ tại các khu tái định cư 1.083,8 ha. Tổng mức đầu tư bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư của 4 dự án thủy điện là 2.939, 43 tỷ đồng.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Thanh kiến nghị chỉ đạo đánh giá cụ thể, toàn diện về lợi ích của việc xây dựng các công trình thủy điện mang lại so với những tác động tiêu cực về xã hội, môi trường, đất đai, hệ lụy về đời sống, sản xuất của người dân; Tổ chức kiểm tra thực trạng, rà soát đánh giá toàn bộ các công trình xây dựng cơ bản tại các khu tái định cư  và có biện pháp xử lý những tồn tại; ...

Đối với các Cty thủy điện, để xây dựng các công trình người dân đã nhường lại diện tích đất nông nghiệp rất lớn, thuận lợi trong sản xuất và di dời đến những vùng có điều kiện không bằng nơi ở cũ, diện tích đất bị thu hẹp, bạc màu, đời sống còn nhiều khó khăn về lâu dài khó bền vững. Do vậy cùng với việc thực hiện tốt các chính sách về di dân, tái định cư trong giai đoạn thực hiện dự án cần có trách nhiệm với nghĩa vụ, chính quyền và người dân sau tái định cư...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng