Quảng Nam: Thưởng đến 200 triệu đồng cho người mời được đầu tư

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quy định: Nếu kêu gọi được một dự án đầu tư vốn từ 320 tỷ đồng trở lên vào Chu Lai, người có công sẽ được thưởng tối đa 200 triệu đồng.

Theo Quy chế thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công trong việc vận động, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế mở Chu Lai, vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, công vận động đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng được mức thưởng tối đa là 30 triệu đồng; dự án đầu tư 80-160 tỷ đồng thưởng 50 triệu đồng, dự án 160-320 tỷ đồng, thưởng 100 triệu đồng.

Nguồn kinh phí khen thưởng được tỉnh trích từ khoản đóng góp, nguồn sự nghiệp kinh tế, nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn tiền thưởng của ngân sách tỉnh Quảng Nam theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, được hạch toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước cũng như các quy định hiện hành. 

Theo Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá