Quảng Trị: Bí thư tỉnh Đoàn trúng cử HĐND khóa VII

TPO - Ngày 25/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Trị đã có cuộc họp thông báo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ mới này Quảng Trị đã bầu được 50 đại biểu HĐND tỉnh/85 người ứng cử tại 16 đơn vị bầu cử. Tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử 457.489 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 454.751 người, đạt tỷ lệ 99,40%; số phiếu hợp lệ là 438.30, đạt tỷ lệ 96,38%. Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Đỗ Văn Bình trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo UBBC tỉnh, không có đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, hoặc trường hợp có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tiến hành bầu cử lại; không có trường hợp các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu HĐND được bầu do UBBC ấn định và không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo xảy ra.   

Trước đó, Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ở đơn vị bầu cử số 1 và số 2 đã thông qua kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo ấn định của HĐBC Quốc gia, số đại biểu Quốc hội được bầu ở tỉnh Quảng Trị là 6 đại biểu, và hiện nay đã bầu được 6 đại biểu. Không có khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử, kết quả cụ thể sẽ được cập nhật sau khi HĐBC Quốc gia có xác nhận và công bố.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá