Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

TPO - Vào 10h30 hôm nay (23/10), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch nước. Dự kiến vào lúc 15h cùng ngày, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 1 Vào khoảng 10h hôm nay (23/10), Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIV để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 2
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 3 Các đại biểu Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.  Sau khi Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, khoảng 10h30 phút, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 4 Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 5
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 6 Dự kiến, vào 15h cùng ngày, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 7 Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ.
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước - ảnh 8

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng