Quốc hội duyệt bội chi ngân sách 254.000 tỷ đồng

TP - Bội chi 254.000 tỷ đồng, phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, 3 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, tăng lương cơ sở 5%... là những con số đáng chú ý được đưa vào Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 thông qua ngày 11/11 (tỷ lệ tán thành 79,35%).

Quốc hội duyệt bội chi ngân sách 254.000 tỷ đồng

Phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để cơ cấu lại nợ

Nghị quyết thông qua chỉ tiêu tổng thu cân đối NSNN là 1.014.500 tỷ đồng (chưa bao gồm 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016). Tổng số chi cân đối NSNN là 1.273.200 tỷ đồng. Như vậy, mức bội chi NSNN là 254.000 tỷ đồng (khoảng 4,95% GDP).

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng duyệt phương án phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội quyết định. Đồng thời bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn ODA ước giải ngân tăng so với kế hoạch vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2015. 

Ngoài ra, Quốc hội cũng cho phép sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Mặt khác Quốc hội cũng cho phép sử dụng 30.000 tỷ đồng đưa vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để tăng chi đầu tư phát triển.

Nghị quyết được thông qua cũng cho phép thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2015 và năm 2016. Trong đó chỉ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 3 năm đến dưới 5 năm với tỷ lệ không quá 30% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành, 70% đảm bảo từ 5 năm trở lên. Đặc biệt, Quốc hội đồng tình với việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ với tổng mức phát hành tối đa 3 tỷ USD.

Đối với 14.259 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên chỉ được bố trí vốn cho các dự án trên các tuyến này, khắc phục việc giảm quy mô gây ách tắc giao thông...

Lương cơ sở tăng 60.000 đồng

Nghị quyết Quốc hội quy định rõ, từ 1/5/2016, sẽ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Quốc hội giao Chính phủ trong năm 2016 phải thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, đẩy mạnh giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Đồng thời tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền, từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá