Quốc hội thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp

TP - Tuần làm việc thứ 3, Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong hai ngày 3 và 4/6 (truyền hình, phát thanh trực tiếp).

> Lấy phiếu tín nhiệm tại QH: Sẽ 'vo tròn' để tồn tại (?)
> Tính trung thực là cần thiết hơn lúc nào hết

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đưa ra thảo luận là bản đã được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân sau ba tháng lấy ý kiến, với hơn 26 triệu ý kiến góp ý.

Trong tuần này, Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), dự án Luật Việc làm và Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, để Quốc hội cho ý kiến thảo luận.

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

Cũng trong tuần này, Quốc hội nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thảo luận kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012 (truyền hình, phát thanh trực tiếp, ngày 7/6); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá