Quốc hội thông qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

TPO - Chiều nay, 11/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ, với 471 đại biểu tán thành, chiếm 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thông qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

> Công bố kết quả tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp
> Công bố Ban kiểm phiếu, 10 loại phiếu lấy tín nhiệm
> Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt

> Kết quả tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp sáng nay.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp sáng nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá: “Lấy phiếu tín nhiệm là sự động viên, đánh giá đối với các chức danh. Quốc hội đặt niềm tin để các chức danh phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Quốc hội đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao cho Quốc hội đánh giá các chức danh, sẽ làm tốt trong những năm sau và sẽ rút kinh nghiệm để HĐND các cấp thực hiện lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm một cách khách quan, thận trọng, nghiêm túc.

Trong quá trình làm việc, còn có việc này việc kia chưa tốt, không phải việc nào cũng điểm 10, nên cần phải rút kinh nghiệm. Chúng tôi tin tưởng khi thông qua Nghị quyết với tỷ lệ phiếu cao tức là khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm này”.

Trưởng Ban kiểm phiếu, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội khoá XIII là 498 người, nên tất cả các số liệu so sánh là so với con số này. Với 471 đại biểu tán thành, chiếm 94,58% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, tất cả các chức danh được lấy phiếu kỳ này không có ai tổng số phiếu “tín nhiệm thấp” quá bán. Do đó, theo Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội, 47 chức danh được lấy phiếu không phải thực hiện bước tiếp theo.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Tất cả các chức danh chủ chốt đều đạt tín nhiệm.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội quy định: “Người có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” có thể xin từ chức nếu xét thấy bản thân không đủ tín nhiệm hoặc không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ đó” và “Người có 02 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm”.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá