Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TPHCM

TP - Với đa số phiếu tán thành, chiều 24/11, QH đã thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018. Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Theo Nghị quyết, HĐND TPHCM được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố.

Việc thí điểm thực hiện chính sách thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố phải tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm có lộ trình phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của thành phố; tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành, nghề ưu đãi đầu tư; công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cả cải cách hành chính quản lý thuế.

Nghị quyết cũng quy định, ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu. Ngân sách thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngân sách thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu... Riêng thuế tài sản, trước mắt là thuế nhà, đất để thí điểm tại thành phố không được quy định trong nghị quyết.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng