Quốc hội thông qua nhiều dự án luật

TP - Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, tuần này, Quốc hội khoá XII sẽ thông qua nhiều dự án luật. Đó là: Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Viên chức; Luật Tố tụng hành chính; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Quốc hội cũng thông qua hai nghị quyết quan trọng là Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011 và Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2011.

Tiếp tục chương trình lập pháp, Quốc hội sẽ thảo luận về một số dự án luật như: Luật Khiếu nại; Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Tố cáo; Luật Đo lường; Luật Lưu trữ và Luật Kiểm toán độc lập.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá