Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm

TPO - Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội sẽ được tổ chức vào kỳ họp thứ 6, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2018.

Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm
Quốc hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm

Ngày 8/3, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, được tổ chức một lần trong mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, vào kỳ họp cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ, tức là vào Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, dự kiến khai mạc cuối tháng 10/2018. Việc lấy phiếu tuân thủ đúng quy trình, quy định của Nghị quyết Quốc hội.

Được biết trước đó đã có ý kiến đề nghị Quốc hội nên đẩy sớm việc lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5 tới. Lý do là để có sự đồng bộ thống nhất giữa cơ quan dân cử với cơ quan Đảng. Cũng theo dự kiến trước đó, Trưởng ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình nội dung này để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 22.

Tuy nhiên, theo ông Phúc, nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp 22 (khai mạc vào đầu tuần tới) sẽ không có nội dung liên quan đến việc cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm sớm hơn so với quy định.

Việc lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vẫn sẽ thực hiện đúng theo quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13.

Theo Điều 7 Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn quy định về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ trên là công việc định kỳ quan trọng. Các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng quy trình, quy định và công bố công khai khi tiến hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng