Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ

TP - Quốc hội khóa I (1946- 1960) bầu cử ngày 6-1-1946; Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu: 89%; Tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH): 403; trong đó số ĐB không qua bầu cử: 70 (thuộc Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội- Việt Cách, và Việt Nam Quốc dân Đảng- Việt Quốc, theo thỏa thuận đạt được ngày 24-12-1945 với Việt Minh).

* Quốc hội khóa II (1960-1964) bầu cử ngày 8-5-1960; Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,52%; Tổng số ĐB: 453; ĐB ngoài Đảng: 64; ĐB là cán bộ kinh tế, khoa học kỹ thuật (KT-KHKT): 66.

* Quốc hội khóa III (1964-1971) bầu cử ngày 26-4-1964; Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 8.580.002 người, đạt 97,77%. Tổng số đại biểu được bầu: 366

* Quốc hội khóa IV (1971-1975) bầu cử ngày 11-4-1971; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,88%; Tổng số ĐB được bầu: 420; ĐB ngoài Đảng: 103; ĐB là cán bộ KT-KHKT: 53.

* Quốc hội khóa V (1975-1976) bầu cử ngày 6-4-1975; Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,26%; Tổng số ĐB được bầu: 424; ĐB ngoài Đảng: 110; ĐB là trí thức XHCN: 93. Quốc hội khóa V là Quốc hội ngắn nhất (từ tháng 4-1975 đến tháng 4-1976) vì đã rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI- Quốc hội chung của cả nước Việt Nam thống nhất.

* Quốc hội khóa VI (1976- 1981) bầu cử ngày 25-4-1976; Số cử tri bỏ phiếu: 23 triệu người; Tổng số ĐB được bầu: 492; ĐB ngoài Đảng: 94; ĐB là trí thức nhân sĩ: 98.

* Quốc hội khóa VII (1981-1987) bầu cử ngày 26-4-1981; Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,96%; Số ĐB được bầu: 496; ĐB ngoài Đảng: 61; ĐB là trí thức nhân sĩ: 110.

* Quốc hội khóa VIII (1987-1992) bầu cử ngày 19-4-1987; Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,75%; Số ĐB được bầu: 496; ĐB ngoài Đảng: 31; ĐB là trí thức XHCN: 123.

* Quốc hội khóa IX (1992-1997) bầu cử ngày 19-7-1992; Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,12%; Số ĐB được bầu: 395; ĐB ngoài Đảng: 33; ĐB có bằng đại học và trên đại học: 222.

* Quốc hội khóa X (1997-2002) bầu cử ngày 20-7-1997; Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,59%; Số ĐB được bầu: 450; ĐB ngoài Đảng: 68; ĐB có bằng đại học và trên đại học: 411.

* Quốc hội khóa XI (2002-2007) bầu cử ngày 19-5-2002; Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 99,73%; Số ĐB được bầu là 498; ĐB ngoài Đảng chiếm 10,24%; ĐB có bằng đại học và trên đại học 465 người, ĐB chuyên trách là 118 người.

* Quốc hội khóa XII (2007- 2011) bầu cử ngày 20-5-2007; Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 99,64%; Số ĐB được bầu là 493; ĐB ngoài Đảng là 43; ĐB có bằng đại học và trên đại học là 473 người.

Hà Nhân
Llược ghi theo na.gov.vn

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá