Quy định lệ phí cấp mới hộ chiếu

Tin từ Bộ Tài chính ngày 9/4 cho biết, bộ này đã ban hành văn bản liên quan đến vấn đề trên. Theo đó, lệ phí cấp mới hộ chiếu, giấy phép xuất cảnh là 200.000đ; cấp giấy thông hành, xác nhận yếu tố nhân sự 100.000đ...

Trẻ em đi cùng thân nhân thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

Đối với người nước ngoài và người VN ở nước ngoài, lệ phí cấp thị thực có giá trị một lần là 25USD; cấp thị thực có giá trị nhiều lần dưới 6 tháng 50USD, từ 6 tháng trở lên là 75USD...

Theo A.X
Lao Động

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng