Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc bí mật nhà nước

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Quyết định quy định rõ mục đích, phạm vi, nội dung, phương thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo thẩm quyền; văn bản liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiếm sát nhân dân tối cao.

Đối tượng áp dụng là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Theo Quyết định, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước là văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan ban hành văn bản xác định có một trong các độ mật: Mật, Tối mật hoặc Tuyệt mật.

Mục đích kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Góp phần tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước được nêu tại Chương II của Quy định; Chương III quy định về việc tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2009.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng