Quy định về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

Ngày 14/3, Thủ tướng ký ban hành Nghị định về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền quy định các hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới.

Đó là xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền của người, phương tiện, hàng hóa và các hoạt động khác ở khu vực cửa khẩu.

Cửa khẩu biên giới đất liền bao gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ, được mở trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới theo Hiệp định về Quy chế biên giới đã được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước láng giềng để thực hiện việc xuất, nhập và qua lại biên giới quốc gia.

Việc nâng cấp cửa khẩu, xác định các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa dùng cho quá cảnh do Chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, phương tiện Việt Nam và nước ngoài ở khu vực cửa khẩu phải tuân theo quy định của Nghị định này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Ngoài ra, Nghị định có quy định cụ thể về xuất, nhập đối với người, phương tiện, hàng hóa; quản lý các hoạt động ở khu vực cửa khẩu; trách nhiệm quản lý các hoạt động xuất, nhập qua cửa khẩu biên giới; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá