Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế: Giải pháp bảo vệ sức khỏe cho người dân

TP - Hiện nay, trên thế giới đã có hơn 30 quốc gia đã thành lập quỹ nâng cao sức khỏe để hỗ trợ thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá. Tại Việt Nam, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) là quỹ quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính.

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế: Giải pháp bảo vệ sức khỏe cho người dân

Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng Thương mại Nhà nước theo quy định của pháp luật. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng huy động, cung cấp và điều phối nguồn lực tài chính của Quỹ cho các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên phạm vi toàn quốc. Việc thành lập Quỹ nhằm mở rộng các cơ chế tài trợ bền vững và dành riêng cho các chương trình nâng cao sức khỏe sẽ làm giảm nhu cầu chi tiền cho các dịch vụ khám chữa bệnh, đem lại không chỉ lợi ích sức khỏe cho người dân mà còn cả lợi ích kinh tế cho quốc gia

Quỹ vì lợi ích cộng đồng

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, với mục tiêu giảm tỉ lệ sử dụng, giảm tỉ lệ mắc và tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Quốc hội cũng cho phép thành lập quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá để đảm bảo nguồn kinh phí bền vững cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Quỹ (PCTHCTL) được thành lập theo Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc Quốc hội thông qua Luật PCTHCTL và cho phép thành  lập Quỹ PCTHCTL là một bước tiến quan trọng góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam khi phê chuẩn Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trong công tác PCTHCTL nói riêng và công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng nói chung. Việc thông qua và thi hành Luật PCTHCTL và thành lập Quỹ PCTHCTL nhận được sự đánh giá cao của Tổ chức Y tế Thế giới và bạn bè Quốc tế.

Thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ được quy định trong luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua, Quỹ PCTHCTL đã tích cực phối hợp với các Bộ ngành, các tổ chức Chính trị xã hội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.Các hoạtđộng PCTHCTL đã được 20 Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện khá đồng bộ và đẩy mạnh trong toàn quốc, bước đầu đã nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, người dân trong cộng đồng về PCTHCTL, góp phần thực hiện Luật PCTHCTL và bảo vệ sức khỏe người dân.

Mục tiêu và nhiệm vụ của Quỹ PCTHCTL

Trong thời gian qua, các hỗ trợ của quỹ PCTH CTL tập trung vào một số mục tiêu cơ bản: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, các quy định của luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. Nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan đơn vị và các tỉnh, thành phố. Nâng cao năng lực cho mạng lưới cộng tác viên PCTH thuốc lá và Cơ quan điều hành quỹ PCTH thuốc lá, thực hiện nghiên cứu, đánh giá về tình hình sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội để cung cấp bằng chứng phục vụ công tác PCTH thuốc lá. Thí điểm thực hiện công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá qua điện thoại và công tác tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế.

Nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình thực thi luật PCTH thuốc lá. Thực hiện các mục tiêu này, quỹ PCTH thuốc lá hiện đang hỗ trợ 26 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 10 bệnh viện thực hiện các hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hơn 3 năm từ khi thực hiện luật PCTH thuốc lá, với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Y tế – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, sự nỗ lực của Quỹ và sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành, các tỉnh thành phố, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có những chuyển biến tích cực.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng