Quỹ Vì người nghèo đạt gần 1.800 tỷ đồng

Cùng với nguồn quỹ của các địa phương, tính từ khi phát động đến nay, Quỹ “ Vì người nghèo” 4 cấp đã vận động được gần 1.800 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, riêng Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã nhận được trên 22 tỷ đồng ủng hộ.

Tại cuộc họp được tổ chức ngày 1/10, Ban chỉ đạo Cuộc vận động cho rằng, cần tập trung làm rõ vai trò chủ trì, nòng cốt của Mặt trận các cấp và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc vận động nhân dân ủng hộ công sức, vật liệu và các hiện vật khác cho các hộ nghèo.

Phấn đấu mỗi năm một khu dân cư xây dựng ít nhất một căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. MTTQ các cấp cần làm tốt công tác vận động các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là những nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ người nghèo và đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” .

Từ nguồn Quỹ trên, cùng với việc triển khai các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, MTTQ các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tổ chức bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, 8 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã xây dựng và sửa chữa được trên 16.000 căn nhà cho người nghèo, góp phần nâng tổng số nhà được xây dựng và sửa chữa trong cả nước kể từ khi phát động lên trên 742.000 căn.

Ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của các địa phương trong Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo“, đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng “Bằng ghi công” cho 18 tỉnh, thành phố, 267 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và 5.185 xã, phường, thị trấn./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá