Quyết nghiêm trị giặc 'nội xâm'

TP - Đã xác định tham nhũng là loại tội phạm nguy hiểm, là giặc nội xâm, thì hình phạt phải tương xứng với tính chất và mức độ nguy hại của nó.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009 và triển khai công tác năm 2010, tổ chức hôm qua.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn

Đất đai, thuế, hải quan - điểm nóng về tham nhũng

Theo Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến, tham nhũng được kiềm chế và có xu hướng giảm, như: quản lý, sử dụng tài sản công; chi tiêu thường xuyên bằng nguồn vốn ngân sách; quản lý, sử dụng ODA...

Tuy nhiên, ông Chiến cũng thừa nhận, công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả vẫn còn thấp. Tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, là vấn đề quan tâm, lo ngại, bức xúc của toàn xã hội.

Một số lĩnh vực được coi là điểm “nóng” về tham nhũng là: giao đất, tính giá đất trong các dự án sản xuất, kinh doanh; đền bù giải phóng mặt bằng; thuế và hải quan (việc ấn định mức thuế); đấu thầu, chỉ định thầu, quản lý chất lượng các công trình đầu tư xây dựng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; công tác tuyển dụng, đề bạt cán bộ...

Theo ông Chiến, việc cần làm là rà soát các thể chế, chính sách đã ban hành, cần có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Ví như, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn; cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng và khen thưởng kịp thời người đấu tranh chống tham nhũng; quy định và triệt để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt...

Dựa vào dân để chống giặc

Công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các nội dung cần được quan tâm trong Đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về nhận định, đánh giá, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. 

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là thước đo năng lực, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, năng lực và hiệu quả điều hành của các cấp, các ngành. - Đồng chí Trương Tấn Sang.

Đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, cùng với các biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan chức năng, cần phải hết sức coi trọng việc dựa vào nhân dân để phòng, chống tham nhũng. Kinh nghiệm những năm qua cho thấy, nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện qua tố cáo, tố giác của nhân dân.

Vì vậy, phải có các quy định cụ thể, bảo đảm an toàn cho người tố cáo tham nhũng; đồng thời khen thưởng, biểu dương, vinh danh kịp thời những nhân tố dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng.

Đồng chí Trương Tấn Sang nói: “Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh bất kể người đó là ai và đang ở cương vị nào. Chúng ta đã xác định tham nhũng là loại tội phạm nguy hiểm, là giặc nội xâm nên đường lối xét xử phải thấm nhuần quan điểm đó; hình phạt phải tương xứng với tính chất và mức độ nguy hại của tội phạm. Có như vậy mới đủ sức răn đe, góp phần phòng ngừa tham nhũng”.

Đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý cần xem xét nghiêm túc và khắc phục tình trạng các bị cáo phạm tội tham nhũng được hưởng án treo có tỷ lệ cao so với các loại tội phạm khác thời gian qua.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng cho rằng, cần cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy “không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng”. Không thể nói là “cương quyết chống tham nhũng” mà không tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; không nghiêm túc và kịp thời triển khai các quy định, giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá