Ra mắt Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

TPO - Chiều 11/11, Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác thực hiện 2 luật trên đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm Tổ trưởng. Tổ công tác được thành lập theo Quyết định 1267 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành lập ngày 25/9.

Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (gọi tắt là Tổ công tác) có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện 2 luật trên ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW và doanh nghiệp đồng thời, phát hiện những việc làm không kịp thời, những hành vi vi phạm, làm trái quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các nghị định hướng dẫn thi hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Định kỳ hàng quý, Tổ công tác đánh giá tình hình thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; phát hiện những khó khăn, làm hạn chế hiệu lực và hiệu quả thực hiện luật; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp khắc phục.

Đồng thời, Tổ công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp  hội doanh nghiệp khác, rà soát các quy định về giấy phép kinh doanh và các điều kiện kinh doanh khác nhằm kiến nghị, bãi bỏ các quy định không còn cần thiết hoặc trái với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

Sửa đổi, bổ sung, các quy định có nội dung chưa đầy đủ, chưa rõ ràng và cụ thể, chưa hợp lý và chưa dự đoán trước được; chuyển đổi giấy phép sang các hình thức quản lý không bằng giấy phép thích hợp và hiệu quả hơn; ban hành các quy định mới về điều kiện kinh doanh, nếu xét thầy cần thiết, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, UBND các cấp thông tin về tình hình thi hành Luật Doanh nghiệp,  Luật Đầu tư, về các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành luật trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các bên có liên quan khác về thực hiện luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá