Rất hoan nghênh khi Đoàn Thanh niên hưởng ứng nhiệt tình Nghị quyết T.Ư 4

TP - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam phải làm là trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng.

Rất hoan nghênh khi Đoàn Thanh niên hưởng ứng nhiệt tình Nghị quyết T.Ư 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Rất hoan nghênh khi Đoàn Thanh niên hưởng ứng nhiệt tình Nghị quyết T.Ư 4

>Đảng bộ T.Ư Đoàn triển khai Nghị quyết T.Ư 4
>Tuyên dương 100 đảng viên trẻ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao bằng khen cho 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2012 	Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao bằng khen cho 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2012 Ảnh: TTXVN.

Dự gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc, tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức cuối tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam phải làm là trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng.

Dưới đây là lược ghi phát biểu của Tổng Bí thư, tít do Tiền Phong đặt. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao việc Thành Đoàn Hà Nội đã nhạy bén nhanh chóng phổ biến kết quả Hội nghị T.Ư 4 (Khoá XI) và bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư đến cán bộ chủ chốt của Thành Đoàn và các cơ sở trực thuộc ngay từ lúc chưa có Nghị quyết chính thức của Trung ương.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt những đảng viên trẻ xuất sắc, nhằm tôn vinh, biểu dương các đảng viên tốt và khích lệ phong trào phấn đấu gia nhập Đảng, tham gia công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tập trung thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư nói:

“Tôi biết Hà Nội hiện nay có 34 vạn đảng viên; 62 vạn đoàn viên thanh niên; 2,4 triệu thanh niên, thế mà chúng ta chỉ chọn 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc, như vậy chắc là phải lựa chọn rất cẩn thận. Các đồng chí ngồi đây thực sự là những hạt giống quý của Đảng, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa của thế hệ trẻ Thủ đô. Tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các đồng chí - những chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình.

Tôi nghĩ, đã là đảng viên cộng sản thì không có sự phân biệt trẻ hay già, nam hay nữ, không phân biệt cấp bậc, chức vụ, cương vị công tác... Dù ở vị trí nào, làm công việc gì, tất cả đều có một mẫu số chung, tiêu chí chung để đánh giá: đó là có thực sự đóng được vai trò tiên phong, gương mẫu không?

Trong Điều lệ Đảng đã xác định, đảng viên trước hết phải tiên phong, gương mẫu. Tiên phong có nghĩa là đi đầu; gương mẫu tức là làm mẫu, làm gương cho người khác noi theo. Tiên phong cả về tư tưởng, sự hiểu biết và về hành động thực tế; những nơi nào khó khăn nhất, gian khổ nhất, hy sinh nhiều nhất cần có mặt của đảng viên. Gương mẫu cả trong việc làm, trong đời sống thường ngày, từ phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, cư xử đều phải gương mẫu.

Các đồng chí được tuyên dương lần này đều là những đảng viên trẻ, cao nhất cũng mới ngoài 30 tuổi, nhiều đồng chí mới ngoài 20 tuổi thôi, đang ở giai đoạn hết sức sung sức, triển vọng phát triển còn rất dài.

 "Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có thanh niên Thủ đô Anh hùng của chúng ta. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Đoàn phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng..." 
Các đồng chí còn nhiều cơ hội, điều kiện để cống hiến, trưởng thành, để đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chắc các đồng chí cũng nghĩ như tôi, đây mới chỉ là cố gắng bước đầu, chặng đường trước mắt còn rất gian nan, còn rất dài, cho nên ta không thoả mãn với những gì đã làm được mà phải tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng rất nhiều” (...).

Nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của cuộc gặp mặt được tổ chức vào dịp kỷ niệm 142 năm ngày sinh của V.I. Lênin và sắp tới là kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại những công lao to lớn của Lênin, trong số đó có việc đề ra lý luận về xây dựng Đoàn Thanh niên và nhiệm vụ của Thanh niên. Tổng Bí thư nói:

“Lênin đặc biệt nhấn mạnh, trong điều kiện đảng cầm quyền, phải đề phòng và chống được 2 nguy cơ lớn nhất: đó là sai lầm về đường lối chính trị và sự quan liêu, xa rời quần chúng. Sau này Bác Hồ cũng nhiều lần cảnh báo như vậy. Đây là hai nguy cơ lớn nhất có thể làm tiêu vong Đảng và mất luôn cả chế độ. Chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chính là làm theo lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Còn riêng đối với Đoàn Thanh niên và nhiệm vụ của thanh niên thì Lênin cũng nhiều lần căn dặn: Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên là giúp Đảng đào tạo thế hệ những người cộng sản trẻ tuổi để mang lá cờ của Đảng đến đích cuối cùng; Đoàn thanh niên là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Có người hỏi Lênin nhiệm vụ của thanh niên là gì thì Lênin trả lời chỉ có một chữ thôi. Đó là: Học!

Người còn nhấn mạnh: “Học, học nữa, học mãi!” Chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản”. Tôi hiểu nội dung học tập là học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Học trong nhà trường, học trong thực tiễn cuộc sống, học quần chúng, học nhân dân và học chính những tấm gương tốt trong đời sống thường ngày.

Đoàn Thanh niên phải tập hợp, thu hút thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng để rèn luyện, giáo dục chứ không phải học chay. Hôm nay các đồng chí có mặt ở đây phải nêu gương cho người khác học và chúng ta học tập lẫn nhau. Đặc biệt là học Lênin, học Bác Hồ, vừa học vừa làm theo, để chúng ta trở thành những người có ích.

“Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản!” (Lời bài thơ của một chiến sĩ cách mạng mà nhạc sĩ Trương Quốc Khánh dựa theo để sáng tác bài hát “Tự nguyện” – TP) Chắc các đồng chí hát mãi bài này rồi, trước đây các chiến sĩ cách mạng hát cả trong nhà tù. Điều mà Lênin dạy sâu sắc lắm, hôm nay được các đồng chí trao đổi vấn đề này thì tôi rất phấn khởi, rất xúc động.

Nhiệm vụ sắp tới còn rất nặng nề. Rất hoan nghênh Đoàn Thanh niên nói chung trong đó có Đoàn Thanh niên của Hà Nội nói riêng, trong thời gian vừa qua đã hưởng ứng rất tích cực Nghị quyết của Đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của thành phố, triển khai các công việc với nhiều sáng kiến sáng tạo.

Các phong trào Thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông... và nhiều phong trào lớn lao khác của Thủ đô đang rất tốt, đang có khí thế. Nếu các đồng chí hưởng ứng nhiệt tình tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 thì tôi rất hoan nghênh.

Tôi đề nghị việc tuyên dương 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc cũng như phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” của Thủ đô ta cần được nhân rộng để mọi người cùng học tập, cùng làm theo, lồng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ mà Trung ương và Thành uỷ Hà Nội đang tích cực chỉ đạo thực hiện.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng