DMCA.com Protection Status

Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, khối dân quân đồng bào các dân tộc rực rỡ sắc màu trong trang phục truyền thống; cùng với áo bà ba của du kích miền Nam, áo nâu của du kích miền Bắc đã tạo nên sự sinh động.

Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 1 Khối Dân quân các dân tộc Việt Nam trong sắc phục muôn màu rực rỡ
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 2 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ, Dân quân các dân tộc Việt Nam nói chung, Nam dân quân các dân tộc Việt Nam nói riêng đã góp phần tạo nên sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho mỗi bản làng là một chiến lũy, mỗi người dân là một chiến sĩ luôn đoàn kết một lòng theo Đảng, bám đất, bám làng...
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 3 Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam không kể miền xuôi hay miền ngược, không kể thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, với quyết tâm sắt đá "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 4 Họ đã góp phần dệt nên bản sắc văn hóa Việt Nam đa dạng, thống nhất, bởi họ là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ mà ra sức giữ gìn bảo vệ non sông gấm vóc Việt Nam
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 5
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 6
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 7 Nữ du kích miền Nam trong trang phục truyền thống với mũ tai bèo, áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 8 Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, những Nữ du kích miền Nam tay không đánh giặc đã bao phen làm cho quân địch phải kinh hồn bạt vía
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 9 Họ vừa chăm lo lao động sản xuất, vừa dũng cảm, kiên cường, bất khuất chiến đấu chống giặc ngoại xâm
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 10 Thêm nữa, nữ du kích Nam bộ tích cực chủ động sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động binh lính địch ra đầu hàng, trở về với cách mạng.
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 11
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 12 Nữ dân quân miền Bắc là lực lượng đông đảo, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh của quần chúng trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng Tám năm 1945. 
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9 - ảnh 13 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng