Sai phạm về tài chính gần 70 tỷ đồng trong công tác quản lý đất đai tại Trà Vinh

TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo kết luận Thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Trà Vinh thời kỳ từ năm 2013 đến 2017.

Nhiều giám đốc sở không tiếp công dân

Về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo TTCP phát hiện một số tồn tại hạn chế như: một số cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, nhất là các khối cơ sở tỉnh. Trong đó, có một số nơi Giám đốc sở không tiếp công dân ngày nào trong suốt 5,5 năm. Điển hình Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở NN&PTNN... Chất lượng xử lý đơn thư cũng còn hạn chế như: Phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục tiến hành chưa tuân thủ theo đúng quy định.. đã làm hạn chế hiệu quả của công tác tiếp công dân nói chung, ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn..

Ngoài ra, TTCP phát hiện công tác tuyển dụng còn vi phạm ở 100% các đơn vị được kiểm tra, trong đó sai phạm chủ yếu trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng. Cá biệt là đợt tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (được 7 người) tại huyện Trà Cú đã không thực hiện theo quy trình được quy định tại Nghị Định 112 của Chính phủ. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định của pháp luật, 100% các đơn vị được kiểm tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định. Cá biệt có 6 đơn vị trong suốt thời kì thanh tra không xây dựng kế hoạch chuyển đổi. Cụ thể: Văn phòng UBND tỉnh, huyện Cầu Kè,...

Việc công khai, minh bạch trong trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản hầu hết chưa đầy đủ, các vi phạm chủ yếu: Vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, chưa công khai đầy đủ thông tin.

Sai phạm về tài chính gần 70 tỷ đồng trong công tác quản lý đất đai tại Trà Vinh - ảnh 1 Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Sai phạm về tài chính

Về công tác quản lý và sử dụng đất đai, TTCP phát hiện còn một số hạn chế như chất lượng quy hoạch chưa cao, quy hoạch sử dụng đất chưa thể hiện được đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, số liệu giữa quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất chưa được thống nhất. Nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch chiếm đến 40% số dự án, thậm chí, chuyển mục đích sử dụng đất lên đến 53,84% không phù hợp quy hoạch.     

Quản lý quy hoạch của địa phương đôi lúc còn lỏng lẻo, thể hiện ở chỗ tỉnh cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch ở mức khá cao (gần 54% dự án nằm ngoài quy hoạch). Chuyển mục đích đất tự phát trong dân cũng rất lớn, khoảng 970 ha, trong đó có đến 459 ha không phù hợp quy hoạch.

Qua kết quả thanh tra công tác xác định nghĩa vụ tài chính đất đai và các nội dung công tác liên quan, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong 5 năm cho thấy hầu hết các nội dung, đơn vị và địa bàn được kiểm tra đều có sai sót hoặc sai phạm cần điều chỉnh, xử lý.

Trong các sai phạm, phổ biến và gây hậu quả phức tạp, lâu dài là sai phạm trong công tác giao đất ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện. Những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp.

Tổng số tiền sai phạm về tài chính gần 69,45 tỷ đồng, trong đó thu quá quy định 1 tỷ đồng và thất thu ngân sách trên 68,45 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý về mặt kinh tế số tiền gần 69,45 tỷ đồng sai phạm theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh thời kỳ có sai phạm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế qua kết quả thanh tra; chỉ đạo chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại....

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá