Sắp báo cáo tình hình quốc phòng, an ninh

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt Thủ tướng, phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình và dự thảo luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, khai mạc vào cuối tháng 10.

> Dự kiến Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam tại kỳ họp tới

Theo đó, Bộ trưởng KH&ĐT chuẩn bị, trình: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012; Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015…

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;... Bộ trưởng Quốc phòng chuẩn bị, trình Báo cáo về tình hình quốc phòng năm 2011; Bộ Công an chuẩn bị, trình Báo cáo về tình hình an ninh năm 2011.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị trình Báo cáo về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; chủ trì, phối hợp với Văn phòng BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị, trình Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá