Sắp có để án cải cách chính sách ưu đãi người có công

TPO - Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, để trình cơ quan có thẩm quyền trong năm 2018.

Đó là một phần nội dung Chỉ thị 21 của Thủ tướng về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Chỉ thị nêu rõ, trong suốt 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn trong cuộc sống, chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đặc biệt, còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, chưa xác định được danh tính; một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công còn để kéo dài…
Năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, là dịp để tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật với người có công với cách mạng.
Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH, hoàn thiện Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để trình cơ quan có thẩm quyền trong năm 2018; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết căn bản số hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh kiểm tra việc xác nhận và thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức, triển khai Đề án về chế độ chính sách đối với người Việt Nam có công định cư ở nước ngoài sau khi có kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chính sách ưu đãi người có công; biểu dương người tốt việc tốt và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng