Sáp nhập nhiều huyện, xã ở Hải Phòng, Hòa Bình và Nam Định

TP - Ngày 3/12, Bộ Nội vụ tiến hành thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, Hòa Bình và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2021.

Đây là các đơn vị đã được Hội đồng thẩm định cho ý kiến góp ý, yêu cầu hoàn thiện đề án trong các hội nghị trước đó. Cụ thể, tỉnh Nam Định không có cấp huyện nào thiếu tiêu chuẩn và có 5 xã trong diện sáp nhập. Sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Nam Định giảm 3 ĐVHC cấp xã.

Còn tại tỉnh Hòa Bình, có huyện Kỳ Sơn và 31 cấp xã thiếu tiêu chuẩn.Trên cơ sở đó, tỉnh Hòa Bình xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình và sắp xếp 106 ĐVHC cấp xã (96 xã, 2 phường và 8 thị trấn). Trong đó có 49 cấp xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích. Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Hòa Bình giảm 1 cấp huyện (Kỳ Sơn) và 59 ĐVHC cấp xã.
Tại thành phố Hải Phòng, huyện đảo Bạch Long Vĩ có 2 tiêu chuẩn chưa đạt 50%, nhưng không trong diện sắp xếp do có những đặc thù theo quy định của Chính phủ. Với cấp xã, thành phố Hải Phòng xây dựng phương án sắp xếp 12 ĐVHC (8 phường và 4 xã). Như vậy, sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng giảm 6 ĐVHC cấp xã (4 phường và 2 xã).
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá, 3 tỉnh, thành trên đã xây dựng lộ trình cụ thể và phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp; phương án quản lý và sử dụng tài sản công đối với các ĐVHC sau sắp xếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đề án của 3 tỉnh, thành trên.
Cùng ngày, Hội đồng thẩm định cũng thông qua Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính các huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng để mở rộng thành phố Lào Cai và sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng