Sắp xếp bộ máy: Sau cấp sở sẽ đến bộ?

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các địa phương ủng hộ việc sắp xếp các sở làm sao có chiều hướng tốt hơn, hiệu quả hơn. Còn ở cấp bộ, vấn đề này đang tiếp tục tham khảo, xin ý kiến để có lộ trình cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, các địa phương ủng hộ việc sắp xếp các sở
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, các địa phương ủng hộ việc sắp xếp các sở

Ngày 26/4, trao đổi với phóng viên về chủ trương hợp nhất, sáp nhập sở ngành, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, đây là một trong những nội dung đang triển khai theo đề án của Nghị quyết 18 và Bộ đang lấy ý kiến để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

“Đây là vấn đề khá là đụng chạm nên trong thực tế triển khai chắc sẽ gặp vướng mắc, nhất là về con người. Khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, chắc chắn sẽ giảm biên chế. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải cương quyết làm thôi”, ông Cường bày tỏ.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng phải sắp xếp và cũng phải dựa trên chức năng nhiệm vụ tương đồng để hợp nhất, sáp nhập và tuỳ tình hình thực tế của từng địa phương chứ không phải cộng cơ học.

Theo thứ trưởng, để thuyết phục sự đồng thuận của các địa phương và đảm bảo mục tiêu tinh gọn bộ máy, Bộ Nội vụ đã đưa ra nhiều phương án khác nhau, dựa vào tình hình thực tế của các tỉnh khác nhau để thực hiện sao cho phù hợp. “Việc này phải có lộ trình để giải quyết chứ trong một lúc không thể giải quyết được ngay”, ông Cường nhấn mạnh.

“Nếu việc này được triển khai, tôi tin là sẽ tác động rất tốt đến bộ máy hành chính hiện nay. Tất cả sự thay đổi mà Bộ Nội vụ đưa ra đều đóng góp nhiều lợi ích cho sự phát triển của đất nước.

Các địa phương có nhiều ý kiến khác nhau nhưng nhìn chung họ ủng hộ việc sắp xếp các sở làm sao có chiều hướng tốt hơn, hiệu quả hơn”, ông Cường nói.

Liên quan đến việc sắp xếp bộ máy cấp bộ, theo ông Cường, vấn đề này đang tiếp tục tham khảo và xin ý kiến để có lộ trình cụ thể. Dù là sắp xếp ở cấp nào thì mục đích là làm sao để công việc tốt hơn.

Cũng theo ông Cường, Bộ Nội vụ là đơn vị đi đầu trong sắp xếp cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay Bộ Nội vụ đã tiến hành sáp nhập 1 số đơn vị, như sáp nhập các trường bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo từ 8 còn 2 đầu mối là Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ…

“Chúng tôi thực hiện theo tình hình chung là đảm bảo quyền lợi cho anh em. Những trường hợp không sắp xếp được thì bố trí anh em vào những vị trí phù hợp và vẫn bảo lưu các hệ số, vị trí của họ đảm bảo các chế độ, chính sách theo đúng quy định. Do vậy, khi sắp xếp không có xáo trộn, anh em rất vui vẻ”, ông Cường chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng