Sẽ bầu tối đa 500 đại biểu Quốc hội khoá mới

Theo Nghị quyết vừa được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, tổng số đại biểu Quốc hội khoá 12, được bầu vào ngày 20/5 tới, sẽ không vượt qua con số 500.

Nghị quyết nêu rõ, cả nước có 180 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu từ 6 đến 26 đại biểu. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị bầu cử có số đại biểu được bầu cao nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền của Hội đồng bầu cử, cho biết trong tổng số 500 đại biểu sẽ được bầu, dự kiến tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ tăng từ 25% hiện nay lên 30%. Bên cạnh đó, tỷ lệ đại biểu nữ phấn đấu ở mức khoảng 30%.

Hiện nay, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang đang tích cực triển khai việc giới thiệu ứng cử viên để bầu đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yểu khẳng định tạo thuận lợi cho việc tự ứng cử được đặc biệt quan tâm trong lần này, nhằm bảo đảm thực sự dân chủ, bảo đảm quyền tự ứng cử của công dân được thực hiện thật tốt trên thực tế./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng