Sẽ công khai kết quả phiếu tín nhiệm

TP - Thẩm tra Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của QH chiều qua, Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý cho biết: Việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng Quy chế quy định cụ thể.

Sẽ công khai kết quả phiếu tín nhiệm

> Tín nhiệm thấp nên miễn nhiệm ngay

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội trước giờ khai mạc kỳ họp thứ ba sáng 21-5. Ảnh: Hồng Vĩnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội trước giờ khai mạc kỳ họp thứ ba sáng 21-5. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo Đề án, kết quả bỏ phiếu được công bố công khai. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xây dựng Quy chế quy định cụ thể đối tượng, quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm và việc xử lý kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 (cuối 2012).

Tuy nhiên, theo ông Lý, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc dùng khái niệm “bỏ phiếu tín nhiệm” hay “lấy phiếu tín nhiệm”, bởi vì bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn hiện đã được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội...

Vấn đề mới đặt ra là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI có nêu chủ trương “lấy phiếu tín nhiệm” đối với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng