Sẽ lấy ý kiến thăm dò các đại biểu về chức Tổng bí thư

Cái mới lần này là sau khi Đại hội bầu ra BCH TƯ khóa X, sẽ lấy ý kiến thăm dò của 1.176 đại biểu tham dự về chức danh Tổng bí thư. Ông Đào Duy Quát - Phó ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư cho biết.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc đại hội. Ảnh: Xuân Gụ

Đại biểu sẽ được phát một phiếu thăm dò để giới thiệu Ủy viên trung ương khóa X vào chức Tổng bí thư. Kết quả thăm dò ấy sẽ được báo cáo BCH T.Ư khóa X. Trên cơ sở đó, BCH mới xem xét, giới thiệu ứng cử, đề cử Tổng bí thư.

Đương nhiên, BCH T.Ư khóa X sẽ bầu Bộ Chính trị xong, từ những người trúng Bộ Chính trị mới bầu Tổng bí thư. Như vậy, kết quả thăm dò rất có tác dụng trong việc định hướng cho việc ứng cử, đề cử.

Về Quy chế bầu cử vẫn theo nguyên tắc chung là Đại hội bầu ra BCH T.Ư. BCH T.Ư mới sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban bí thư và Tổng bí thư, Ủy ban kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư.

* Thưa ông, Hội nghị lần thứ 15 BCH TƯ khóa IX đã thông qua phương án giới thiệu nhân sự trung ương khóa X. Nếu tại Đại hội X, có những đề cử nằm ngoài danh sách trên thì sao?

- Đại hội có quyền giới thiệu ứng cử viên Ủy viên BCH T.Ư khóa X, thậm chí có thể giới thiệu cả những người nằm ngoài danh sách đi dự Đại hội. Khi đó, tiểu ban nhân sự sẽ phải làm các thủ tục như lấy ý kiến cấp ủy, lấy ý kiến nhân dân nơi người đó sinh sống...

Tôi khẳng định là thời gian vẫn còn cho những ứng cử viên thuộc trường hợp này. Trên cơ sở giới thiệu của BCH T.Ư khóa IX, Đại hội X sẽ xem xét, hình thành danh sách ứng cử, đề cử và thông qua danh sách ấy trước khi bầu cử. Đại hội sẽ quyết định có bao nhiêu Ủy viên Bộ chính trị. Ngay cả phương án 160 Ủy viên trung ương cũng chỉ là đề xuất của BCH khóa IX, đại hội có thể quyết định 150 hoặc 170.

Theo Xuân Danh

Thanh niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá