Sẽ phân loại viên chức theo vị trí công tác

TP - Theo Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến để trình Chính phủ, viên chức sẽ được phân loại theo vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp.

Phân loại theo vị trí công tác gồm: Viên chức quản lý, viên chức chuyên môn nghiệp vụ; phân loại theo chức danh nghề nghiệp được chia thành các cấp độ từ hạng I đến hạng V. Các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành phân ra từng cấp độ với các mức độ tiêu chuẩn như: Tiêu chuẩn về trình độ, tiêu chuẩn về năng lực và các yêu cầu khác phù hợp từng ngành, nghề.

Dự thảo nêu rõ, căn cứ vào vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp, viên chức được thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá