Về chủ trương tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn:

Sẽ sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo nếu không còn phù hợp

TP - “Đối với các đồng chí là cán bộ chủ chốt, nếu thấy việc bố trí không còn phù hợp nữa vẫn có thể sắp xếp lại” - Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết.

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn trong cuộc trao đổi với báo chí  bên lề Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 132/CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, sáng qua (2/10).

Ông Tuấn nói:

Nếu không làm được việc thì sắp xếp lại rất là cần thiết, nhưng quan trọng làm thế nào để kết luận: Ai làm được việc, ai không làm được việc? Cái đó đòi hỏi cấp ủy và chính quyền phải rất thận trọng, có đóng góp của đoàn thể.

Tôi nghĩ, chính sách tinh giảm phải kết hợp với công tác tổ chức, phải rất quan tâm đến con người, để vừa thấu tình, đạt lý và công bằng. Có như vậy mới có thể vừa tiến hành cải cách hành chính vừa tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy.

Nói chung tinh giản biên chế là khó khăn. Bình thường, công nhân, viên chức Nhà nước đã khó khăn rồi, bây giờ một bộ phận dôi ra phải sắp sếp lại nên sẽ khó khăn hơn.

Vì vậy Nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho những đối tượng tinh giản đi học thêm, chuyển nghề, giải quyết một số phần phụ cấp; những đối tượng về hưu, ngoài chế độ chung cũng sẽ có thêm phụ cấp để họ có điều kiện ổn định cuộc sống.

Cải cách hành chính, bố trí sắp xếp bộ máy thì Trung ương và địa phương đều cùng phải thực hiện.

Việc tổ chức ở Trung ương tiến hành trước thì Trung ương sẽ thực hiện các bước trước. Khi có Nghị định về tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn địa phương thì địa phương sẽ làm.

Đã tinh giản được 7% biên chế

Thưa Bộ trưởng, chúng ta bắt tay vào thực hiện việc tinh giản biên chế từ cả chục năm nay, nhưng dường như biên chế vẫn đang “phình” ra?

Biên chế hành chính của chúng ta so với tổng số cán bộ chỉ chiếm 2%. So với các nước thì không lớn. Nếu nói tăng biên chế thì không hẳn, mà là do nhu cầu phải tăng biên chế (như giáo dục y tế), phải bố trí bộ máy như thế mới đáp ứng được yêu cầu.

Thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện cải cách hành chính, có giảm đi một số đầu mối, nhưng có đầu mối thì tăng, có những tổ chức thì tăng.

Tôi lấy ví dụ như tổ chức mạng lưới về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được bố trí từ Trung ương tới địa phương và biên chế sẽ tăng lên. Cái tăng ở đây là cần thiết vì đảm bảo nhu cầu của người dân và xã hội.

Vậy từ năm 2003 đến nay, chúng ta  đã tinh giản được bao nhiêu biên chế, thưa ông?

Về số lượng cụ thể thì tôi không nắm được, nhưng việc tinh giản có kết quả, đạt khoảng 7%.

Ông nghĩ sao khi đang tồn tại một nghịch lý là, trong tinh giản biên chế người cần giảm (vì không làm được việc) thì không giảm được, nhưng người làm được việc lại không thể vào được biên chế?

Việc tinh giản phải trên cơ sở tiêu chuẩn, nhu cầu thực tế ở mỗi nơi để xác định đối tượng nào giảm, đối tượng nào cần giữ lại trong bộ máy. Phải làm một cách công bằng, dân chủ, công khai để tránh giảm sai đối tượng.

Ai làm, làm thế nào thì cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải phối hợp đồng bộ, có sự đóng góp của các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên, để đánh giá.

Thưa Bộ trưởng, hiện nhiều xã phường đang rất thiếu biên chế, công việc tại xã,  phường đã tăng lên do phân cấp. Ví như tại Hà Nội, vừa qua các quận, huyện đều đề nghị phải tăng biên chế? Như vậy biên chế sẽ lại phình hơn?

Hiện cả nước có khoảng trên 200.000 biên chế ở cấp xã, phường, bằng số biên chế của các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể từ cấp huyện trở lên đến Trung ương. Đây là số lượng lớn.

Tới đây, nếu muốn đáp ứng nhu cầu bộ máy biên chế xã, phường thì phải cân nhắc tính toán, bố trí thế nào cho đồng bộ, để vừa động viên được cán bộ, vừa đủ để có điều kiện thực hiện cải cách tiền lương, giải quyết vấn đề thu nhập cho cán bộ, công chức hành chính khá lên để đảm bảo bộ máy của chúng ta từ Trung ương đến địa phương hoạt động tốt.

Hiện tại, cán bộ xã, phường được bố trí tương đối phù hợp, có các định suất cụ thể, công việc cụ thể. Tuy nhiên, việc bố trí phải phù hợp với đặc thù của từng địa phương, có xã bố trí cán bộ nhiều hơn, có xã ít hơn.

Tôi biết, đến Hội nghị Trung ương 6 của Đảng (khóa X) sẽ bàn về tổ chức cơ sở, trong đó có vấn đề cán bộ cơ sở.

Tinh giản cấp phó, bỏ cấp trung gian

Thưa Bộ trưởng, việc tinh giản biên chế đối với các vị lãnh đạo thôi chức có khó khăn gì không?

Tinh giản biên chế là một chủ trương lớn, khi tiến hành thì đồng thời với nó phải làm công tác tư tưởng, thuyết phục, kết hợp với việc bố trí về chính sách, tiêu chuẩn.

Đây không phải  là việc quá khó khăn, nhưng phải làm đồng bộ, phải cân nhắc tính toán  phù hợp, đi liền với nó là công tác chính trị, tư tưởng.

Tại một số bộ vừa sáp nhập, số thứ trưởng đã tăng lên rất nhiều so với quy định. Vì sao lại như vậy?

Trong thực tế có bộ hình thành từ việc nhập ba bộ vào nhau, công việc rất  nhiều, và các đồng chí đó đang là những người làm được việc.

Bây giờ phải sắp xếp dần và mình cũng phải bố trí bộ máy theo hướng giảm cấp phó, bỏ những cơ quan trung gian, tạo lập việc chỉ đạo trực tuyến đối với chuyên viên, cán bộ.

"Nếu đưa ra tiêu chuẩn gì cứng nhắc ngay nó sẽ không phù hợp.

Chúng ta phải làm từng bước, hoàn thiện dần, tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu cố gắng vươn lên để đáp ứng dần với công việc.

Chúng tôi nghĩ nếu làm như vậy đi liền với xếp sắp, bố trí bộ máy, xếp sắp đội ngũ cán bộ, cơ quan nhà nước cùng với cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, công chức chắc chắn sẽ có đựơc kết quả tốt.

Nghĩa là, cùng với nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, việc xắp sếp bộ máy sẽ hợp lí hơn."

Chúng ta đang thiếu kinh nghiệm về việc này, tiến tới cũng sẽ phải sắp xếp dần. Có thể có đồng chí nghỉ, có đồng chí được sắp xếp việc khác và cũng có thể có đồng chí được luân chuyển để đào tạo vào vị trí khác.

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy rằng, các cấp đặc biệt là các bộ và sự chỉ đạo của Thủ tướng là rất kiên quyết, không hình thành thêm các cơ quan trung gian.

Trước khi sáp nhập các bộ, có thông tin về việc bổ nhiệm ồ ạt cán bộ cấp vụ. Trong cuộc họp báo của Chính phủ, ông nói là sẽ kiểm tra, vậy có tình trạng đó không?

Việc đó có nhưng là những đồng chí đã được qui hoạch từ trước và do xuất phát từ nhu cầu công việc, các đồng chí này được đề bạt và bây giờ đã được sắp xếp vào bộ máy mới.

Bản thân các đồng chí bộ trưởng bộ  mới cũng thừa nhận việc đề bạt đó là đúng. Cho nên có thể nói là không có việc nhân tách nhập bộ để đề bạt sai, coi đề bạt là “chính sách” để ban phát cho cán bộ.

Ông có nghĩ, ở đâu đó, người ta sẽ lợi dụng việc tinh giản biên chế để thực hiện một mục đích cá nhân nào đó?

Tôi cho rằng, làm công khai dân chủ, có sự tham gia của Đảng, các đoàn thể thì sẽ tạo được sự công bằng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá