Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng:

Sẽ thông qua phương hướng công tác nhân sự Trung ương khoá X

Sáng qua (4/7) tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TW khoá IX đã khai mạc. Tại Hội nghị này, TW sẽ thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TW khoá X và một số vấn đề khác

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Tại Hội nghị này, Ban chấp hành TW sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện mà Ban chấp hành TW khoá IX sẽ trình Đại hội lần thứ X của Đảng, bao gồm: báo cáo chính trị; báo cáo về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010; báo cáo công tác xây dựng Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, TW sẽ thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TW khoá X và một số vấn đề khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, về các dự thảo văn kiện, căn cứ vào ý kiến kết luận của Hội nghị TW lần thứ 11, trong những tháng qua, Bộ Chính trị đã tổ chức ba hội nghị lớn, mỗi hội nghị từ hai đến ba ngày để lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Đảng đoàn Quốc hội và Đoàn chủ tịch (mở rộng) Ủy ban TWMTTQ Việt Nam.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo Thường trực các Tiểu ban văn kiện tổ chức lắng nghe và thảo luận một số vấn đề lớn và quan trọng thuộc nội dung ba văn kiện ấy, lấy ý kiến của một số cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý lâu năm trong từng lĩnh vực, một số nhà khoa học trong Hội đồng lý luận TW và trong các chương trình khoa học cấp nhà nước.

Theo Tổng Bí thư, trong các hội nghị nêu trên, các đồng chí tham gia đều đã đóng góp ý kiến một cách chân tình, cởi mở, đầy tâm huyết về tất cả các vấn đề mà TW nêu lên.

Các đồng chí vừa bày tỏ sự đánh giá cao và nhất trí với những nội dung cơ bản nêu trong các đề cương chi tiết, vừa thẳng thắn nêu lên những vấn đề bức xúc mà các đồng chí đặc biệt quan tâm trong việc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng và về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhận định cơ hội và thách thức, cũng như việc đề ra phương hướng và nhiệm vụ thời kỳ 5 năm tới.

“Mong muốn thiết tha của các đồng chí là Đại hội X của Đảng sẽ tạo ra những bước đột phá mới để đất nước ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta sớm ra khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển”- Tổng Bí thư nói.

Cũng trong ngày khai mạc, TW đã nghe đọc các Tờ trình: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010;  Dự thảo Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và Dự thảo Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng do các ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đình Hoan trình bày.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá